GYIK: Kérdések és válaszok

Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága - vizsgálat
Kiket érint, és kik kérhetik a vizsgálatot?

A módosítás érinti mindazokat a személyeket, akik
- a parkolási igazolványra
- a gépjármûszerzési támogatásra,
- a lakás akadálymentesítési támogatásra,
- a gépjármû adókedvezményre eddig  a 7 pontos igazolás alapján voltak jogosultak,
 
akik mozgásszervi problémáikra való tekintettel a jövõben szeretnék igénybe venni a fenti támogatásokat,
 
és nem részesülnek
 
- fogyatékossági támogatásban
- illetve a 18 éves életkor alatt magasabb összegû családi pótlékban súlyos fogyatékosságra tekintettel.
 
A fogyatékossági támogatásban, illetve súlyos fogyatékosságra tekintettel magasabb összegû családi pótlékban részesülõk a támogatásról illetve a folyósításról szóló határozattal igazolhatják fenti támogatásokra való jogosultságukat.

Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága - vizsgálat
Melyik hivatalos szerv kezdeményezi a vizsgálatot, hol kell a kérelmet benyújtani?

A közlekedõképesség minõsítésének vizsgálatát az orvosszakértõi szervnél elsõ fokon eljáró szerv kezdeményezi:
- Gépjármûszerzési támogatás igénylése esetén a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kezdeményezi a kérelem benyújtását követõen.
 
- Parkolási igazolványra, a lakás akadálymentesítési támogatásra, a gépjármû adókedvezményre való jogosultság megállapításához a területileg illetékes körzetközponti jegyzõhöz tartozó okmányirodánál - kistérségünkben az Egri vagy a Füzesabonyi Okmányirodánál kell kezdeményezni.

Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága - vizsgálat
Mit kell a kérelemhez mellékelni?

A vizsgálat kéréséhez minden esetben be kell csatolni a mozgásszervi állapotra vonatkozó korábbi
- orvosi szakvéleményeket
- mozgásszervi állapot leírását tartalmazó kórházi zárójelentéseket,
- szakorvosi leleteket.
 
Az ügyintézés gyorsítása és egyszerûsítése érdekében kérjük, hogy aki közlekedõképessége minõsítõ vizsgálatát szeretné kezdeményezni, keresse fel Egyesületünket.
Kérjük, hozza magával:
- a mozgásszervi fogyatékosságot igazoló orvosi igazolásokat, zárójelentéseket. Ezeket tagjaink részére térítésmenetesen segítünk lefénymásolni, a "KÉRELEM közlekedõképesség minõsítéséhez" nyomtatványt kitölteni.
 
    A kérelmet, és az orvosi igazoló-iratok másolatát elõzetes bejelentkezést és idõpontkérést követõen (az eredeti iratok bemutatása mellett) a területileg illetékes Okmányirodánál kell benyújtani.

Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága - vizsgálat
Hol végzik a vizsgálatot, mennyi az ügyintézési idő?

Amennyiben a becsatolt iratok alapján a közlekedõképesség súlyos akadályozottsága nem állapítható meg egyértelmûen, akkor a kérelmezõt az NRSZH a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül vizsgálatra hívja be és így végzik el a közlekedõképesség korlátozottságának megállapítását.

 
- Az ügyintézési idõ hosszára való tekintettel javasoljuk, hogy a parkolási igazolvány érvényességének lejárta elõtt, illetve a 2013 évi gépjármûadó-kedvezmény, illetve gépjármûszerzési támogatás igénylési határidejének lejárta elõtt nyújtsák be kérelmüket közlekedõképesség minõsítésére.
 
Megismételve:
A fentiekben ismertetett „közlekedõképesség súlyos akadályozottságát” tanúsító igazolást csak azoknak kell beszerezniük, akik mozgásszervi állapotuk alapján nem részesülnek fogyatékossági támogatásban, vagy 18 éven aluli személyként nem részesülnek magasabb összegû családi pótlékban.
 
Tekintettel arra, hogy a NRSZH által kiadott szakhatósági vélemény, több kedvezmény igénybevételére is felhasználható, annak eredeti példányát meg kell õrizni, és a különbözõ kedvezmények igényléséhez hatóság által hitelesített másolatokat célszerû felhasználni.

Kapcsolat

Elérhetőség

SZIMOBE 3377 Szihalom, Szemerei út 58.
http://www.szimobe.hu/
06 70/559-1194
06 36/363-008
szimobe2@gmail.com